กรุ๊ปเลือด O กับ อาหารและการใช้ อุปกรณ์การออกกำลังกาย

อาหารและการใช้ อุปกรณ์การออกกำลังกาย

มาว่ากันต่อไปอย่างต่อเนื่องสำหรับบทความชุด กรุ๊ปเลือดกับอาหารและการออกกำลังกาย ซึ่งมาจากทฤษฎีการกินตามหมู่เลือดของ Dr.Perer J.D’Adammo ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยม ปี 1990 ผู้แต่งหนังสือ Eat Right for your Typeที่ใช้ประสบการณ์และเวลาในการศึกษายาวนานกว่า 30 ปี และปัจจุบันเป็นเรื่องที่วงการแพทย์ให้การยอมรับและถือเป็นแนวทางแพทย์ทางเลือกที่นิยมใช้แนะนำให้นำไปปฏิบัติตัว และสืบต่อจากเรื่องอาหาร เมื่อการกินอาหารมีลักษณะเฉพาะ การออกกำลังกายด้วยการ เล่นกีฬา หรือใช้ เครื่องออกกำลังกาย ก็ย่อมต้องมีลักษณะเฉพาะไปด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน เป็นการพลังงานเข้าและใช้พลังงานออก ซึ่งย่อมต้องสอดคล้องเพื่อให้ดีต่อสุขภาพ

ในบทความที่ 3 ของชุดนี้ เราจะขอนำเสนอในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด O ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดที่เคยมีการกล่าวขานว่าเป็นกรุ๊ปเลือดประเภทแรกๆ ของมนุษย์ คนที่มีกรุ๊ปเลือดนี้จะมีน้ำย่อยที่เข้มข้นมาก มีค่าความเป็นกรดสูง จึงเหมาะกับทานอาหารประเภทที่ย่อยยากได้มากกว่ากรุ๊ปอื่นๆ

อาหารที่เหมาะสมสำหรับคนกรุ๊ปเลือด O คือ เนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่มีเนื้อแดง น้ำย่อยเข้มข้นทำให้สามารถย่อยเนื้อได้ง่าย ส่วนอาหารประเภทเนื้อปลาหรืออาหารทะเลควรทานเสริมแต่ไม่ใช้เนื้อสัตว์หลักที่รับประทานเพราะต้องการโปรตีน แต่ก็ควรรับประทาน โดยเฉพาะอาหารทะเลเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีปัญหาเรื่องไทรอยด์เนื่องจากกรุ๊ปเลือดนี้ ฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ค่อยคงที่ ที่ควรหลีกเลี่ยงหรืองดก็คือ อาหารที่ทำจากแป้งสาลี ที่ไม่เข้ากับลักษณะของเลือดในกรุ๊ปนี้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำหนัก

สำหรับการเล่นกีฬาหรือใช้ เครื่องออกกำลังแบบไหนดี นั้น ขอแนะนำให้เป็นการออกกำลังกายประเภทหนักๆ ได้ เช่น การปั่น จักรยานออกกำลังกาย แบบทางไกล หรือปั่นหนักๆ เร็วๆ ชกมวย ฟุตบอล หรือวิ่งมาราธอน เพราะสามารถทานอาหารที่มีโปรตีนและพลังงานสูงได้ เหมาะสมกันกับการออกกำลัง

นี่เป็นแนวทางของ ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด O ในเรื่องการกินอาหารและการใช้ อุปกรณ์การออกกำลังกาย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของกรุ๊ปเลือด

Posted in อุปกรณ์ออกกำลังกาย Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์